REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 32

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) i art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Nauki z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów (Dz. Urz. Min. Nauk. poz. 12) w § 3 w pkt 2 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

„ca) Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,”.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-30
  • Data obowiązywania: 2024-03-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA