| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Kwiecień 2017

02 Kwiecień 2017 - 92 dzień roku,

do końca pozostało 273 dni

Imieniny : Arona, Franciszka, Teodozji

Następnego dnia : Adeliny, Jakuba, Pankracego

Ważne terminy

25 kwietnia 2019 r.

 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za I kwartał 2019 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A– AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za marzec 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2019 r. i za I kwartał 2019 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS

26 kwietnia 2019 r.

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – jednostki sektora finansów publicznych: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne); b) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne); c) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – firmy inwestycyjne, które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – pozostałych rezydentów: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)

29 kwietnia 2019 r.

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za I kwartał 2019 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za marzec 2019 r. składane przez dysponenta części 87
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za marzec 2019 r. składane przez dysponenta części 77
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za marzec 2019 r. (oraz złożenie deklaracji za marzec WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowych

30 kwietnia 2019 r.

 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowych
 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2019 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za I kwartał 2019 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spolecznego
 • Podatnicy, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A składają oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • Opłacenie składek przez rolników za II kwartał 2019 r.
 • Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za I kwartał 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowej
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2019 r. kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej JST
 • AKC-PA - kwiecień
 • PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za I kwartał 2019 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za I kwartał 2019 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno - prywatnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

1 maja 2019 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

Zmiany w prawie

02.04.2017

03.04.2017

04.04.2017