Kategorie

Terminarz

2 sie 2017
31 paź 2017
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

2017-08-02
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2017-08-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2017 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2017-08-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2017-08-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2017-08-07
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2017 r. …
2017-08-09
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2017 r. składane przez …
2017-08-09
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2017 r. składane …
2017-08-09
Dodaj do kalendarza