REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2023 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2023-03-02
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r., roczne sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2023-03-06
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2023-03-06
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2023-03-06
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2023 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2023-03-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2023-03-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2023-03-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2023-03-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za luty 2023 r.
2023-03-07
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-27 za 2022 r. składane przez dysponenta części 77
2023-03-08
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za luty 2023 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2023-03-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2023 r. składane przez urzędy skarbowe
2023-03-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-03-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r., roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ za 2022 r. składane przez …
2023-03-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za luty 2023 r. składane przez …
2023-03-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za luty 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2023-03-10
Dodaj do kalendarza
I rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
2023-03-15
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w lutym 2023 r.
2023-03-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2023 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2023-03-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-03-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za luty 2023 r. składane przez …
2023-03-15
Dodaj do kalendarza
I rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
2023-03-15
Dodaj do kalendarza
Wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2022 r.
2023-03-15
Dodaj do kalendarza
Wpłata za luty 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lutym 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za luty 2023 r. składane przez dysponenta części 34
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2023 r. składane przez dysponenta części budżetowych
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za luty 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za luty 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, …
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2023 r. przez pozostałych płatników składek
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy Rb-28 Programy WPR za luty 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za luty 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta …
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za luty 2023 r. lub INF-1
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w lutym 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z …
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za luty 2023 r. …
2023-03-21
Dodaj do kalendarza
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni
2023-03-26
Dodaj do kalendarza
Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic
2023-03-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za luty 2023 r.
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za luty 2023 r.
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2023 r.
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za luty 2023 r. składane przez Prezesa KRUS
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2023-03-27
Dodaj do kalendarza

REKLAMA