| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Kwiecień 2018

05 Kwiecień 2018 - 95 dzień roku,

do końca pozostało 270 dni

Imieniny : Ireny, Julianny, Wincentego

Następnego dnia : Adama, Jowity, Wilhelma

Ważne terminy

15 października 2018 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez PAN, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za III kwartały 2018 r. składane przez kierowników placówek
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2018 r. przez pozostałych płatników
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego na wyspecjalizowany w obsłudze „dużych” podatników. Zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego w tym terminie składają również podatnicy, którzy zostali wyłączeni z kategorii „dużych” podatników

16 października 2018 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych

18 października 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2018 r. składane przez izby administracji skarbowej

20 października 2018 r.

 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych

21 października 2018 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych
 • Rb-27S za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe

22 października 2018 r.

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Sprawozdania NBP (kwartalne)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2018 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • CIT-5
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni kwartał
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych w poprzednim kwartale
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni kwartał

Zmiany w prawie

05.04.2018

06.04.2018