REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2024 …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2024 r. i kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za marzec 2024 r.
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez zarządy JST
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2024 r. przez pozostałych płatników składek
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2024 r. składane przez zarządy JST
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-40 za styczeń–marzec 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2024-04-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość …
2024-04-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33 za I kwartał 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
2024-04-23
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2024 r. składane przez Prezesa ZUS
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za marzec 2024 r. składane przez Prezesa KRUS
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2024 r.
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2024 r. i za I kwartał 2024 r.
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za marzec 2024 r.
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za marzec 2024 r.
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie: Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2024 r. 
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2024-04-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji …
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez Polską Akademię Nauk
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za marzec 2024 r. składane przez dysponenta części 77
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za marzec 2024 r. składane przez dysponenta części 87
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez agencje wykonawcze, ZUS oraz zarządzane przez ZUS …
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za I kwartał 2024 r. – jeżeli wybrano kwartalne …
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za I kwartał 2024 r. składane przez …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2024 r., kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji o kosztach poniesionych na robotyzację w 2023 r. (PIT-RB i PIT-RBS)
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji PIT-DZ przez podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 46 pkt 1 ustawy o pdof, który …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji o kosztach poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za marzec 2024 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34 za I kwartał 2024 r. składane przez dysponenta części budżetowych
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za styczeń–marzec 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za II kwartał 2024 r. 
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. (PIT -28, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie informacji o standaryzowanych schematach podatkowych transgranicznych
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania kwartalne Rb-35 za I kwartał 2024 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za I kwartał 2024 r. składane przez dysponenta części budżetowych
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania kwartalne Rb-33 za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Roczne rozliczenie podatku dochodowego przez przedsiębiorstwo w spadku za 2023 r. (PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS) oraz …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do US przez osoby fizyczne deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) oraz zapłata daniny
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - kwiecień
2024-04-30
Dodaj do kalendarza

REKLAMA