REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2024-04-05
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za grudzień 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2024-04-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2024 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2024-04-05
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2024 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2024-04-08
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2024-04-08
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2024-04-08
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2024-04-08
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2024 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2024-04-08
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za marzec 2024 r.
2024-04-08
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2024 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2024-04-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2024 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące. Uwaga! …
2024-04-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2024 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2024-04-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za I kwartał 2024 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2024-04-10
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za marzec 2024 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2024-04-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2024-04-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2024 r. …
2024-04-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34 za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2024-04-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2024-04-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki …
2024-04-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2024 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące. …
2024-04-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2024 r. składane przez urzędy skarbowe
2024-04-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia. UWAGA! W …
2024-04-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2024 r. składane prze zarządy JST
2024-04-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za I kwartał 2024 r. składane przez kierowników placówek
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2024 r. składane przez zarządy JST
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez uczelnie publiczne, instytucja gospodarki …
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34 za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2024 r. …
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2024 r.
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, dysponentów …
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej podatku od nieruchomości i podatku …
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w I kwartale 2024 r.
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2024 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni …
2024-04-16
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2024-04-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2024 r. i kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2024 r. z tytułów określonych w art. art. 29, art. 30 ust. 1 pkt …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w marcu 2024 r. i w I kwartale 2024 r. dochodów …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata za marzec 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec 2024 r. i za I kwartał 2024 r.
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-N – jako jednostki budżetowej i jako organu za I kwartał 2024 r. składane przez jednostki budżetowe, …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2024 …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata za marzec 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez zarządy JST
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za marzec 2024 r.
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2024 r. składane przez zarządy JST
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w marcu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza

REKLAMA