REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Roczne sprawozdanie Rb-PDP za 2023 r. składane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
2024-02-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2024 r. składane przez dysponentów części …
2024-02-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-02-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2023 r. oraz roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2023 r. …
2024-02-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2023 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ za 2023 r. składane przez …
2024-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2023 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ za 2023 r. składane …
2024-02-21
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2024-02-21
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2023 r. składane przez …
2024-02-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń …
2024-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2023 r. oraz roczne sprawozdania łączne Rb-UZ za 2023 r. składane przez Polską …
2024-02-21
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za grudzień 2023 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON, …
2024-02-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2023 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
2024-02-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2024 r. składane przez zarządy JST
2024-02-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2023 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2024-02-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2023 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. składane przez zarządy JST
2024-02-23
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za styczeń 2024 r. składane przez Prezesa ZUS
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2024 r.
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za styczeń 2024 r.
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za styczeń 2024 r. składany przez Prezesa KRUS
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za styczeń 2024 r.
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
Złożenie: Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2024 r.
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2023 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ za 2023 r. składane przez …
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za styczeń 2024 r.
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2024 r.
2024-02-26
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-23PL za 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za styczeń 2024 r. składane przez dysponenta części 77
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2023 r. składane przez dysponenta części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta …
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za 2023 r. składane przez dysponenta części 34
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Wypłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – …
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za styczeń 2024 r. składane przez dysponenta części 87
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za styczeń 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za styczeń 2024 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez …
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2023 r.
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek …
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Zawiadomienie ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w 2023 r.
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Wydanie pracownikom Informacji rocznej dla ubezpieczonych za 2023 r.
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikom PIT-11 za 2023 r.
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez płatników dokonujących wypłat należności osobom niemającym w Polsce miejsca zamieszkania imiennych informacji …
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2023 r. …
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych osiągniętych w 2023 r. (PIT-8C)
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2023 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2024-02-29
Dodaj do kalendarza

REKLAMA