Kategorie

Terminarz

12 lip 2018
10 paź 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2018-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-07-12
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki objęte wpisem do KRS
2018-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez spółdzielnie objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań …
2018-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS
2018-07-15
Dodaj do kalendarza
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych przez jednostki kontynuujące działalność
2018-07-15
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-07-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2018 r. składane …
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2018 r. składane przez kierowników placówek
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r.
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni …
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2018 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-07-16
Dodaj do kalendarza