Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminarz

Zapłata składek za luty 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników oraz złożenie …
2022-03-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za luty 2022 r. …
2022-03-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2022 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2022-03-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za luty 2022 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2022-03-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za luty 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta …
2022-03-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za luty 2022 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, …
2022-03-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w lutym 2022 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy …
2022-03-21
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2022-03-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2022 r.
2022-03-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2022-03-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2022 r.
2022-03-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2022-03-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2022-03-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za luty 2022 r.
2022-03-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2022-03-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za luty 2022 r.
2022-03-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za luty 2022 r. składane przez Prezesa KRUS
2022-03-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2022 r. składane przez Prezesa ZUS
2022-03-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za luty 2022 r.
2022-03-25
Dodaj do kalendarza
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni
2022-03-26
Dodaj do kalendarza
Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic
2022-03-26
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2022-03-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za luty 2022 r. składane przez dysponentów części 77
2022-03-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2022 r. składane przez dysponenta części 87
2022-03-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek …
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie zeznania za 2021 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych …
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
Uiszczenie opłaty produktowej za 2021 r.
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
Uiszczenie opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2021 r.
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2021 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z …
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za luty 2022 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot …
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie danych za 2021 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za luty 2022 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
IFT-2/IFT-2R
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - marzec
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. UWAGA! …
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji CIT-ST
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
2022-03-31
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2022-04-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2022-04-05
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2022-04-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2022 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2022-04-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2022-04-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2022-04-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za marzec 2022 r.
2022-04-07
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2022-04-08
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2022-04-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2022-04-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za I kwartał 2022 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2022-04-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2022-04-11
Dodaj do kalendarza