Kategorie

Terminarz

14 sie 2020
12 lis 2020
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez organy wykonujące funkcje organów założycielskich
2020-08-14
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2020-08-14
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2019 r. składane przez Prezesa ZUS
2020-08-14
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-08-15
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-08-16
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za lipiec 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników nie będących jednostkami …
2020-08-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2020-08-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2020 r. składane …
2020-08-17
Dodaj do kalendarza
Wpłata na PPK
2020-08-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2020 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) nie …
2020-08-17
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lipcu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki za lipiec 2020 r. na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lipcu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2020 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za lipiec 2020 r. lub INF-1
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w lipcu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza