Kategorie

Terminarz

18 sie 2017
16 lis 2017
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2017-08-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2017-08-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2017-08-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki za lipiec 2017 r. na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z …
2017-08-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2017 r.
2017-08-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2017 r. składane przez dysponentów części …
2017-08-21
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za lipiec 2017 r.
2017-08-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2017-08-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2017-08-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, za lipiec 2017 r.
2017-08-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2017-08-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
2017-08-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2017-08-25
Dodaj do kalendarza