Kategorie

Terminarz

20 sie 2020
18 lis 2020
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów części …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2020 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa mogą zapłacić zaliczki pobrane w marcu w 2020 …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za lipiec 2020 r.
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w lipcu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2020 r.
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za lipiec 2020 r. lub INF-1
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lipcu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lipcu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki za lipiec 2020 r. na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za lipiec 2020 …
2020-08-21
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-08-23
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2020-08-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN
2020-08-25
Dodaj do kalendarza
2020-08-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za lipiec 2020 r. składane przez Prezesa KRUS
2020-08-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2020-08-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2020-08-25
Dodaj do kalendarza