Kategorie

Terminarz

22 kwi 2018
21 lip 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-04-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2018 r. …
2018-04-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za I kwartał 2018 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
2018-04-23
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-04-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za I kwartał 2018 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2018-04-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-04-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-04-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-04-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2018-04-23
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
2018-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2018-04-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN
2018-04-25
Dodaj do kalendarza
Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje …
2018-04-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za marzec 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
2018-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2018-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2018-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2018-04-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2018 r. i za I kwartał 2018 r.
2018-04-25
Dodaj do kalendarza
2018-04-26
Dodaj do kalendarza