| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Poprzedni miesiąc

Październik 2017

Aktualny miesiąc

Listopad 2017

25 Listopad 2017 - 329 dzień roku,

do końca pozostało 36 dni

Imieniny : Beaty, Dajany, Erazma

Następnego dnia : Delfiny, Lechosława, Leonarda

Ważne terminy

15 października 2019 r.

  • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2019 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej
  • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
  • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2019 r. przez pozostałych płatników
  • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
  • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
  • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za III kwartały 2019 r. składane przez kierowników placówek
  • Zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego na wyspecjalizowany w obsłudze „dużych” podatników. Zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego w tym terminie składają również podatnicy, którzy zostali wyłączeni z kategorii „dużych” podatników

16 października 2019 r.

  • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych

18 października 2019 r.

  • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej

20 października 2019 r.

  • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
  • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

21 października 2019 r.

  • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne) – firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne) – pozostałych rezydentów u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych we wrześniu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
  • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za wrzesień 2019 r. lub INF-1
  • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
  • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
  • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2019 r. składane przez dysponenci części budżetowych
  • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
  • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za wrzesień 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
  • Wpłata za wrzesień 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 30g updof
  • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień (rozliczenie miesięczne) i III kwartał 2019 r. (rozliczenie kwartalne)
  • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub III kwartał 2019 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
  • Wpłata zaliczki od podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących, co najmniej 50% przychodów z działalności rolniczej
  • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
  • Wpłata za wrzesień 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b updop
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych we wrześniu (rozliczenie miesięczne) lub w III kwartale 2019 r. (rozliczenie kwartalne); obowiązek wpłaty zaliczek dotyczy także podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek lub opodatkowanie podatkiem liniowym (19%)
  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)

22 października 2019 r.

  • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST
  • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2019 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST

Zmiany w prawie

25.11.2017

27.11.2017

28.11.2017