Kategorie

Terminarz

26 gru 2018
26 mar 2019
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-12-26
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2018-12-27
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2018-12-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za listopad 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
2018-12-27
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2018-12-27
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2018-12-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za listopad 2018 r. składane przez dysponenta części 87
2018-12-28
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin sporządzenia planu urlopów na 2019 r.
2018-12-31
Dodaj do kalendarza
Ustalenie stanu zatrudnienia do dokonania korekty odpisu na zfśs za 2018 r.
2018-12-31
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za listopad 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2018-12-31
Dodaj do kalendarza