reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Kwiecień 2018

27 Kwiecień 2018 - 117 dzień roku,

do końca pozostało 248 dni

Imieniny : Felicji, Maryny, Teofila

Następnego dnia : Ludwika, Piotra, Waleri

Ważne terminy

14 sierpnia 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2019 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze

15 sierpnia 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

16 sierpnia 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

17 sierpnia 2020 r.

 • Wpłata na PPK
 • Zapłata składek za lipiec 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników nie będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi i gospodarstwami pomocniczymi, ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie; oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2020 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia

20 sierpnia 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2020 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za lipiec 2020 r.
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lipcu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19%
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w lipcu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2020 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa mogą zapłacić zaliczki pobrane w marcu w 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,; (zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego - Dz. U. z 2020 r. poz. 972)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lipcu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za lipiec 2020 r. lub INF-1
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Wpłata zaliczki za lipiec 2020 r. na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek

Zmiany w prawie

27.04.2018

reklama
reklama
reklama