| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Maj 2018

28 Maj 2018 - 148 dzień roku,

do końca pozostało 217 dni

Imieniny : Elmiry, Germana, Justyny

Następnego dnia : Bogusławy, Madaleny, Oliwiera

Ważne terminy

23 stycznia 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia

25 stycznia 2019 r.

 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za IV kwartał 2018 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień 2018 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień 2018 r.
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za grudzień 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • Przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2019 r. przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu wynagradzani

28 stycznia 2019 r.

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – jednostki sektora finansów publicznych: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – firmy inwestycyjne które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – pozostałych rezydentów: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2018 r. składane przez izby administracji skarbowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za grudzień 2018 r. składane przez dysponenta części 87
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych

30 stycznia 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za IV kwartały 2018 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno - prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

Zmiany w prawie

28.05.2018

29.05.2018