| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Kwiecień 2018

30 Kwiecień 2018 - 120 dzień roku,

do końca pozostało 245 dni

Imieniny : Bartłomieja, Denisa, Lilii

Następnego dnia : Filipa, Jeremiasza, Józefa

Ważne terminy

18 kwietnia 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej

20 kwietnia 2019 r.

 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

21 kwietnia 2019 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

22 kwietnia 2019 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

23 kwietnia 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Wpłata zaliczki miesięcznej za marzec (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub I kwartał 2019 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Wpłata zaliczki od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (za marzec lub I kwartał 2019 r.); dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2019 r. (lub I kwartał 2019 r.)
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z) za marzec 2019 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2019 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne) – firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne) – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Wpłata za 2019 r, podatku od przychodu z tytułu własności środka trwałego (budynku), określonego w art. 24b updop
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Wpłata zaliczki miesięcznej z tytułu wypłaconych w marcu 2019 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata za luty 2019 r. podatku od przychodu z tytułu własności środka trwałego (budynku), określonego w art. 30g updof
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za I kwartał 2019 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za I kwartał 2019 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych

25 kwietnia 2019 r.

 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A– AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za I kwartał 2019 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2019 r. i za I kwartał 2019 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za marzec 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • VAT-7K za poprzedni kwartał

Zmiany w prawie

30.04.2018