| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Grudzień 2017

30 Grudzień 2017 - 364 dzień roku,

do końca pozostało 1 dni

Imieniny : Eugeniusza, Irmy, Irminy

Następnego dnia : Mariusza, Melanii, Pauli

Ważne terminy

17 lutego 2019 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

18 lutego 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej

19 lutego 2019 r.

 • Roczne sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2018 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

20 lutego 2019 r.

 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za styczeń 2019 r. lub INF-1
 • Przekazanie PIT-11 i PIT-8C podatnikom
 • Przekazanie do ZUS zaświadczenia o łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w 2018 r.
 • Wydanie pracownikom informacji rocznej ZUS IMIR za 2018 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2019 r. oraz roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2018 r. – 28 lutego (cz)* - Termin będzie obowiązywał pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2019 r. oraz roczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2018 r. – 28 lutego (cz)* - Termin będzie obowiązywał pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2019 r. oraz roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2018 r. – 28 lutego (cz)* - Termin będzie obowiązywał pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Roczne sprawozdanie Rb-PDP za 2018 r. składane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2018 r. – 10 marca (nd)** - Termin będzie obowiązywał pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w styczniu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło

21 lutego 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS praz fundusze zarządzane przez prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania łączne Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez Polską Akademie Nauk, agencje państwowe

22 lutego 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2019 r. składane przez zarządy JST

Zmiany w prawie

30.12.2017