| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/274/10 Rady Gminy Wartkowice

z dnia 16 lutego 2010r.

w sprawie określenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy Wartkowice w drodze inkasa.
§ 2. 1. Inkaso dokonywane będzie przez inkasentów, których wykaz stanowi załącznik do uchwały.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru jednej raty podatku, o którym mowa w §1 w następującej wysokości:
1) w sołectwach , w których liczba podatników nie przekracza 20 - 150 zł plus 4% od zainkasowanej kwoty podatku;
2) w sołectwach o liczbie podatników od 21 do 40 - 180 zł plus 4% od zainkasowanej kwoty podatku;
3) w sołectwach powyżej 40 podatników - 228 zł plus 4 % od zainkasowanej kwoty podatku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLV/235/06 Rady Gminy Wartkowice z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie określenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmieniona uchwałą Nr XLVI/268/10 Rady Gminy Wartkowice z dnia 18 stycznia 2010 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice

Bogdan Łuczak
Załącznik do uchwały Nr XLVII/274/10
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 16 lutego 2010 r.
Wykaz inkasentów na terenie gminy Wartkowice
Lp. Nazwa sołectwa Nazwisko i Imię
1. Biała Góra Łuczak Ireneusz
2. Biernacice Olejnik Leszek
3. Bronów Kosiński Grzegorz
4. Bronówek Frątczak Jan
5. Chodów Piotrowski Paweł
6. Drwalew Szadkowski Marian
7. Dzierżawy Koziński Henryk
8. Grabiszew Świątczak Piotr
9. Kiki Borsiak Krzysztofa
10. Kłódno Kowalczyk Dorota
11. Konopnica Olczyk Iwona
12. Krzepocinek Głyda Henryka
13. Łążki Czapliński Adam
14. Mrówna Płusa Renata
15. Ner Kwiatkowska Bożena
16. Nowa Wieś Zawadzki Henryk
17. Nowy Gostków Tomczyk Władysław
18. Orzeszków-Starzyny Andrzejczak Kazimierz
19. Parądzice Graczyk Lucja
20. Pauzew-Borek Piotrowska Swietłana
21. Pełczyska Cieślak Zygmunt
22. Plewnik Urbańczyk Jan
23. Polesie Pawlak Wojciech
24. Powodów Trzeci Kamiński Andrzej
25. Saków Kowalczyk Elżbieta
26. Sędów Snopek Wiesław
27. Spędoszyn-Kolonia Mańka Stanisław
28. Spędoszyn Czernik Dariusz
29. Stary Gostków Brząkała Edward
30. Sucha Frontczak Wiesława
31. Światonia Krysiak Dariusz
32. Truskawiec Bednarek Czesław
33. Tur Kołata Teresa
34. Ujazd Marciniak Jan
35. Wartkowice Jakubowski Czesław
36. Wierzbowa Mikołajczyk Krzysztof
37. Wola- Dąbrowa Kubiaczyk Roman
38. Wólka Bieńkowska Zdzisława
39. Wólki Ziarkowska Henryka
40. Zalesie Feliniak Jacek
41. Zelgoszcz Paciorek Andrzej
42. Powodów Pabjańczyk Krzysztof
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »