| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie

Działając na podstawie art.9 ust 1 i art. 18 ust. 2 lit. H ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 ,zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz.1806 , Dz. U. z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 , Dz. U. z 2004r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz. 1457 , z 2006r. Nr 17 , poz. 128 , Nr 181 , poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 , poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458, z 2009r. Nr 52 , poz. 420, Nr.157 ,poz. 1241, z 2010 Nr 28 ,poz. 142 i 146 , Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 121 ,poz. 770, Nr 106 ,poz. 679, z 1998r. Nr 106, poz. 668 , z 2002r. Nr 113 ,poz. 984 z 2003r. Nr 199 ,poz. 1937, Nr 96 ,poz. 874 , z 2008r. Nr 223 ,poz. 1458, z 2009r. Nr 19 , poz. 101 , Nr 19 , poz. 100 , Nr 157, poz. 1241, z 2010 , Nr 106 poz. 675 ) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ.U Nr 157 poz. 1241 oraz art. 16 ust 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. DZ. U. Nr 157 poz. 1240 , zmiany z 2010 Dz. U Nr 28 poz. 146

Rada Gminy Pęczniew uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale nr XXIV /136/2001 Rady Gminy w Pęczniewie z 23 maja 2001r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie (zmiana uchwały nr XXIV/149/2009 z 31 sierpnia 2009r ) wprowadza się następujące zmiany :

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie ; "w sprawie uchwalenia statutu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie ";

2) w § 1 zwrot "Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej " zastępuje się zwrotem "Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej " ;

3) w załączniku do uchwały :

a) tytuł otrzymuje brzmienie , " Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie " ;

b) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie : Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie zwany dalej "zakładem " działa na podstawie uchwały z 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych .

c) w § 1 pkt 4 skreśla się .

4) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie : przedmiotem działania zakładu są :

a) gospodarka mieszkaniowa ,

b) dróg i ulic osiedlowych ,

c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę , kanalizacji , usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych , utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych , unieszkodliwiania odpadów komunalnych , zaopatrzenia w energię cieplną

d) lokalnego transportu zbiorowego ,

e) targowisk ,

f) cmentarza .

5) w § 3 ust. 1 pkt. F skreśla się zwrot w tym gminnego wysypiska odpadów stałych w Kraczynkach ;

6) w §4 ust. 4 pkt.11 zwrot Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zastępuję się zwrotem Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ;

7) § 5 pkt. 4 zwrot " zatwierdzony przez Zarząd Gminy w Pęczniewie " skreśla się ;

8) § 5 pkt. 5 skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Stanisław Cieślikowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »