| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie

Działając na podstawie art.9 ust 1 i art. 18 ust. 2 lit. H ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 ,zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz.1806 , Dz. U. z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 , Dz. U. z 2004r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz. 1457 , z 2006r. Nr 17 , poz. 128 , Nr 181 , poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 , poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458, z 2009r. Nr 52 , poz. 420, Nr.157 ,poz. 1241, z 2010 Nr 28 ,poz. 142 i 146 , Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 121 ,poz. 770, Nr 106 ,poz. 679, z 1998r. Nr 106, poz. 668 , z 2002r. Nr 113 ,poz. 984 z 2003r. Nr 199 ,poz. 1937, Nr 96 ,poz. 874 , z 2008r. Nr 223 ,poz. 1458, z 2009r. Nr 19 , poz. 101 , Nr 19 , poz. 100 , Nr 157, poz. 1241, z 2010 , Nr 106 poz. 675 ) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ.U Nr 157 poz. 1241 oraz art. 16 ust 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. DZ. U. Nr 157 poz. 1240 , zmiany z 2010 Dz. U Nr 28 poz. 146

Rada Gminy Pęczniew uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale nr XXIV /136/2001 Rady Gminy w Pęczniewie z 23 maja 2001r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie (zmiana uchwały nr XXIV/149/2009 z 31 sierpnia 2009r ) wprowadza się następujące zmiany :

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie ; "w sprawie uchwalenia statutu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie ";

2) w § 1 zwrot "Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej " zastępuje się zwrotem "Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej " ;

3) w załączniku do uchwały :

a) tytuł otrzymuje brzmienie , " Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie " ;

b) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie : Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie zwany dalej "zakładem " działa na podstawie uchwały z 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych .

c) w § 1 pkt 4 skreśla się .

4) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie : przedmiotem działania zakładu są :

a) gospodarka mieszkaniowa ,

b) dróg i ulic osiedlowych ,

c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę , kanalizacji , usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych , utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych , unieszkodliwiania odpadów komunalnych , zaopatrzenia w energię cieplną

d) lokalnego transportu zbiorowego ,

e) targowisk ,

f) cmentarza .

5) w § 3 ust. 1 pkt. F skreśla się zwrot w tym gminnego wysypiska odpadów stałych w Kraczynkach ;

6) w §4 ust. 4 pkt.11 zwrot Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zastępuję się zwrotem Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ;

7) § 5 pkt. 4 zwrot " zatwierdzony przez Zarząd Gminy w Pęczniewie " skreśla się ;

8) § 5 pkt. 5 skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Stanisław Cieślikowski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Parco

Biuro Rachunkowe PARCO S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »