| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/66/11 Rady Gminy Witonia

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/60/11 Rady Gminy Witonia z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Witonia w 2012 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 62, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 128, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113), art. 19 pkt 1, lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych(t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620; z 2010 r. Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2009 r. Nr 215, poz. 1674; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/60/11 Rady Gminy Witonia z dnia 7 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
3. Opłatę targową inkasuje pracownik prowadzący obsługę kasową Urzędu Gminy w Witoni Pani Agnieszka Osińska, a w jej zastępstwie Pani Karolina Pietrasik".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Ojrzanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »