| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 21 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radomsko, zmienioną uchwałą Nr LIII/407/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 stycznia 2010 roku oraz uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 marca 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) w związku z art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz.1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505 z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011 r. Nr 149 poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radomsko, zmienionej uchwałą Nr LIII/407/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 stycznia 2010 roku oraz uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 marca 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły w wysokości od 15% do 45% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym."

2) w § 7:

a) skreśla się pkt. 5 i 6,

b) pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
"5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się według zasad określonych w ust. 2,3,4."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »