| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 81/2012 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka; Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Rawski publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20

zawarte pomiędzy Powiatem Rawskim zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Placu Wolności 1 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Rawskiego, w imieniu którego działają:

1. Józef Matysiak - Starosta

2. Marian Krzyczkowski - Wicestarosta

w oparciu o uchwałę Nr XV/108/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowiekciej z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Rawski z Gminą Rawa Mazowiecka w przedmiocie założenia i prowadzenia przez Powiat Rawski publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20,

a

Gminą Rawa Mazowiecka zwaną w dalszej części porozumienia Gminą z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Konstytucji 3 Maja 32 reprezentowaną przez:

Krzysztofa Starczewskiego - Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

działającego w oparciu o uchwałę Nr XVII/86/12 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie: zawarcia porozumienia przez Gminę Rawa Mazowiecka z Powiatem Rawskim w przedmiocie założenia i prowadzenia Publicznego gimnazjum.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest założenie i prowadzenie przez Powiat publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 20 zwanego w dalszej części porozumienia Gimnazjum.

§ 2. Rozpoczęcie działalności Gimnazjum nastąpi z dniem 1 września 2012 r. po przeprowadzeniu naboru do klas I.

§ 3. Powiat będzie sprawował prawa i obowiązki organu prowadzącego w stosunku do Gimnazjum, zapewniając możliwość nauki wszystkim uczniom z miejscowości wymienionych w § 4 i jednocześnie zapewniając finansowanie jego działalności z otrzymywanej subwencji oświatowej.

§ 4. Gmina zobowiązuje się do utworzenia obwodu obejmującego miejscowości: Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Byszewice, Chrusty Nr 1-22, Głuchówek, Jakubów, Julianów, Julianów Raducki, Kaleń, Konopnica, Leopoldów, Matyldów, Nowy Głuchówek, Pasieka Wałowska, Podlas, Przewodowice, Pukinin, Stary Dwór, Ścieki, Świnice, Wałowice, Zagórze, Żydomice.

§ 5. Strony porozumienia ustalają na rok szkolny 2012/2013 nabór do co najmniej jednego oddziału (klasy).

§ 6. Dowożenie uczniów do Gimnazjum pozostaje w gestii Gminy.

§ 7. W przypadku braku wystarczającego naboru do utworzenia co najmniej jednego oddziału, umożliwiającego powołanie Gimnazjum z dniem 1 września 2012 r. rozpocznie ono funkcjonowanie z dniem 1 września 2013 r. po ponownym przeprowadzeniu naboru do klas I.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 10. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego z możliwością zapewnienia kontynuacji nauki uczniom uczęszczajacym do klas II i klas III.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty i przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12. Porozumienie zostało zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Starczewski

Starosta


Józef Matysiak


Wicestarosta


Marian Krzyczkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »