| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Pątnów

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399, z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, z 2015 r. poz., 122) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, Dz. U. z 2013 r., poz. 645, Dz.U. z 2013 r. poz., 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz., 1072.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 7,50 zł od mieszkańca.

2. Ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 13,50 zł od mieszkańca.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1) pojemnik o pojemności 0,08 m3:

a) za odpady zmieszane - 24 zł,

b) za odpady selektywne - 12 zł;

2) pojemnik o pojemności 0,12 m3:

a) za odpady zmieszane - 32 zł,

b) za odpady selektywne - 16 zł;

3) pojemniki o pojemności 0,24 m3:

a) za odpady zmieszane - 60 zł,

b) za odpady selektywne - 30 zł;

4) pojemniki o pojemności 1,1 m3:

a) za odpady zmieszane - 180 zł,

b) za odpady selektywne - 90 zł;

5) KP-5 o pojemności 5 m3:

a) za odpady zmieszane - 810 zł,

b) za odpady selektywne - 405 zł;

6) KP-7 o pojemności 7 m3:

a) za odpady zmieszane - 900 zł,

b) za odpady selektywne - 450 zł;

7) KP-10 o pojemności 10 m3:

a) za odpady zmieszane - 1500 zł,

b) za odpady selektywne 750 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LVII/232/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty ( Dz.U.W.Ł. 2014, poz.658) oraz Uchwała Nr V/17/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów


Maciej Nowak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »