| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/115/12 Rady Gminy Nur

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nur na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237, art. 239, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 10.403.720 zł z tego :

a) bieżące w kwocie       8.079.269 zł,

b) majątkowe w kwocie               2.324.451 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 10.424.000 zł z tego:

a) bieżące w kwocie           7.241.546,23 zł,

b) majątkowe w kwocie               3.182.453,77 zł zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Nur w wysokości 20.280 zł , który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Nur w kwocie 1.120.000 zł oraz rozchody budżetu Gminy Nur w kwocie 1.099.720 zł na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł , w tym z tytułu zaciąganych kredytów 500.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwotach określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 17.000 zł .

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł .

3. Ustala się rezerwę celową na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 8.000 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 218.358,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.              

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do :

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych na 2013 rok w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Góral


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »