| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/204/2014 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 7 kwietnia 2014r.

w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii z Zarządu Powiatu w Makowie Maz., uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii dróg gminnych drogi oznaczone w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi:

1) 29 w miejscowości Chrzanowo,

2) 65 w miejscowości Zakliczewo,

3) 195 w miejscowości Ciepielewo,

4) 82 i 11/2 w miejscowości Orzyc, celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Ruszczyński


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX / 204 /2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) organem właściwym do zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych jest Rada Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 3 w/w ustawy na takiej samej zasadzie następuje pozbawienie dróg ich dotychczasowej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tych dróg do nowej kategorii. W dniu 20 lutego 2014r. Zarząd Powiatu w Makowie Maz. uchwałą Nr 357/14 z dnia 20 lutego wyraził pozytywną opinię w sprawie  pozbawienia kategorii dróg gminnych dotychczasowej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego.

W dniu 8.05.2013r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/150/2013 wyrażającą zgodę na nieodpłatne przekazanie na własność Powiatu Makowskiego działek będących własnością Gminy Szelków, stanowiących ciąg drogowy Chrzanowo-Orzyc, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

1) 29 w miejscowości Chrzanowo,

2) 65 w miejscowości Zakliczewo,

3) 195 w miejscowości Ciepielewo

4) 82, 11/2 w miejscowości Orzyc.

W związku z wyrażeniem zgody Starosty Makowskiego na przejęcie w/w działek stanowiących ciąg drogowy Chrzanowo-Orzyc oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii od Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim o zaliczeniu ich do kategorii dróg powiatowych podjęcie uchwały w tej prawie jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »