| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/204/2014 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 7 kwietnia 2014r.

w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii z Zarządu Powiatu w Makowie Maz., uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii dróg gminnych drogi oznaczone w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi:

1) 29 w miejscowości Chrzanowo,

2) 65 w miejscowości Zakliczewo,

3) 195 w miejscowości Ciepielewo,

4) 82 i 11/2 w miejscowości Orzyc, celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Ruszczyński


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX / 204 /2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) organem właściwym do zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych jest Rada Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 3 w/w ustawy na takiej samej zasadzie następuje pozbawienie dróg ich dotychczasowej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tych dróg do nowej kategorii. W dniu 20 lutego 2014r. Zarząd Powiatu w Makowie Maz. uchwałą Nr 357/14 z dnia 20 lutego wyraził pozytywną opinię w sprawie  pozbawienia kategorii dróg gminnych dotychczasowej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego.

W dniu 8.05.2013r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/150/2013 wyrażającą zgodę na nieodpłatne przekazanie na własność Powiatu Makowskiego działek będących własnością Gminy Szelków, stanowiących ciąg drogowy Chrzanowo-Orzyc, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

1) 29 w miejscowości Chrzanowo,

2) 65 w miejscowości Zakliczewo,

3) 195 w miejscowości Ciepielewo

4) 82, 11/2 w miejscowości Orzyc.

W związku z wyrażeniem zgody Starosty Makowskiego na przejęcie w/w działek stanowiących ciąg drogowy Chrzanowo-Orzyc oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii od Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim o zaliczeniu ich do kategorii dróg powiatowych podjęcie uchwały w tej prawie jest zasadne.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »