| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 74/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku - o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157, poz.1240 z   późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:  

§   1.   W budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

- po stronie dochodów:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

-  

5 600  

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

-  

5 600  

Rozdz.  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

-  

5 600  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  

-  

5 600  

- po stronie wydatków:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

114 349  

119 949  

 

Dział  

750  

Administracja publiczna  

33 500  

33 500  

Rozdz.  

75023  

Urzędy gmin (miasta i   miast na prawach powiatu)  

30 000  

30 000  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

30 000  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

30 000  

-  

Rozdz.  

75075  

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

3 500  

3 500  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

3 500  

-  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

3 500  

Dział  

754  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

-  

29 200  

Rozdz.  

75416  

Straż gminna (miejska)  

-  

28 000  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

12 000  

§  

4260  

Zakup energii  

-  

9 000  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

5 000  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

-  

2 000  

Rozdz.  

75421  

Zarządzanie kryzysowe  

-  

1 200  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

1 200  

Dział  

758  

Różne rozliczenia  

29 200  

-  

Rozdz.  

75818  

Rezerwy ogólne i   celowe  

29 200  

-  

§  

4810  

Rezerwy  

29 200  

-  

Dział  

801  

Oświata i   wychowanie  

21 649  

21 649  

Rozdz.  

80104  

Przedszkola  

21 649  

21 149  

§  

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

3 600  

-  

§  

4140  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

-  

5 000  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

2 649  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

6 530  

5 000  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

2 100  

500  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

5 000  

6 000  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

500  

2 000  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

2 100  

-  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

1 080  

-  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

379  

-  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

360  

-  

Rozdz.  

80146  

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli  

-  

500  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

500  

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

-  

5 600  

Rozdz.  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

-  

5 600  

§  

4130  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)  

-  

5 600  

Dział  

900  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

30 000  

30 000  

Rozdz.  

90001  

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

30 000  

30 000  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

30 000  

-  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

-  

30 000  

§   2.   1)   Zwiększa się dochody budżetu miasta o   kwotę 5   600 zł  

2)   Zwiększa się wydatki budżetu miasta o   kwotę 5   600 zł  

§   3.   O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w   Pruszkowie.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa  


Jan   Starzyński

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »