| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 74/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku - o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157, poz.1240 z   późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:  

§   1.   W budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

- po stronie dochodów:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

-  

5 600  

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

-  

5 600  

Rozdz.  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

-  

5 600  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  

-  

5 600  

- po stronie wydatków:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

114 349  

119 949  

 

Dział  

750  

Administracja publiczna  

33 500  

33 500  

Rozdz.  

75023  

Urzędy gmin (miasta i   miast na prawach powiatu)  

30 000  

30 000  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

30 000  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

30 000  

-  

Rozdz.  

75075  

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

3 500  

3 500  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

3 500  

-  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

3 500  

Dział  

754  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

-  

29 200  

Rozdz.  

75416  

Straż gminna (miejska)  

-  

28 000  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

12 000  

§  

4260  

Zakup energii  

-  

9 000  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

5 000  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

-  

2 000  

Rozdz.  

75421  

Zarządzanie kryzysowe  

-  

1 200  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

1 200  

Dział  

758  

Różne rozliczenia  

29 200  

-  

Rozdz.  

75818  

Rezerwy ogólne i   celowe  

29 200  

-  

§  

4810  

Rezerwy  

29 200  

-  

Dział  

801  

Oświata i   wychowanie  

21 649  

21 649  

Rozdz.  

80104  

Przedszkola  

21 649  

21 149  

§  

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

3 600  

-  

§  

4140  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

-  

5 000  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

2 649  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

6 530  

5 000  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

2 100  

500  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

5 000  

6 000  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

500  

2 000  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

2 100  

-  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

1 080  

-  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

379  

-  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

360  

-  

Rozdz.  

80146  

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli  

-  

500  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

500  

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

-  

5 600  

Rozdz.  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

-  

5 600  

§  

4130  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)  

-  

5 600  

Dział  

900  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

30 000  

30 000  

Rozdz.  

90001  

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

30 000  

30 000  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

30 000  

-  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

-  

30 000  

§   2.   1)   Zwiększa się dochody budżetu miasta o   kwotę 5   600 zł  

2)   Zwiększa się wydatki budżetu miasta o   kwotę 5   600 zł  

§   3.   O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w   Pruszkowie.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa  


Jan   Starzyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »