| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/65/14 Rady Gminy w Chlewiskach

z dnia 6 listopada 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/89/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu Rada Gminy w Chlewiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chlewiska stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/89/12 Rady Gminy Chlewiska z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska, wprowadza się następującą zmianę:

§ 12. ust. 9 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne              należy              je gromadzić w pojemnikach, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do              miesięcznego cyklu odbioru:

- dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 5 l na każdego pracownika;

- dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli – 5 l na każdego ucznia oraz pracownika;

- dla lokali handlowych – 60 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;

- dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l;

- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników lub 1 worek w przypadku działalności jednoosobowej;

- dla hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na każde łóżko;

- w przypadku lokali gastronomicznych i handlowych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady..

§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr XIV/89/12 Rady Gminy Chlewiska z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chlewiska.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Demczuk


Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu normatywów zapisanych w pierwotnej wersji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chlewiska przyjętego Uchwałą Rady Gminy Chlewiska Nr XIV/89/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. rozszerzono ich zakres, co daje większą możliwość dostosowania do charakteru przedsiębiorstw działających na terenie naszej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Demczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »