| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/193/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.14a ust.2, 3, 4 i art.17 ust 2, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: " Z bezpłatnego dowozu do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli mogą korzystać wyłącznie dzieci i uczniowie uprawnieni do bezpłatnego przewozu na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).";

2) w § 3 uchwały ust.5 i 6 otrzymują brzmienie: "5. Odpłatność za miesiące ferii zimowych, pobierana jest w wysokości odpłatności ustalonej w ust.1 pomniejszonej o 2 zł za każdy dzień ferii przypadający w danym miesiącu, albo w wysokości odpłatności ustalonej w ust.2 i 4 pomniejszonej o 1 zł za każdy dzień ferii przypadający w danym miesiącu. 6. Ustala się odpłatność za korzystanie z dowożenia przez dziecko przedszkolne, któremu nie przysługuje uprawnienie do bezpłatnego przejazdu, w tym przez każde dziecko w wieku 3 - 4 lat w wysokości 15 złotych miesięcznie. Odpłatność nie ulega zmniejszeniu w przypadku korzystania z dowozu przez kolejne dziecko w rodzinie.";

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Odpłatność, o której mowa w §3 ponoszona jest przez rodziców i opiekunów za pośrednictwem dyrektora placówki do której dziecko uczęszcza, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu za pośrednictwem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu.".

§ 2. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXIII/172/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum;

2) Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162//04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Karpinski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »