| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/202/2013 Rady Gminy Walce

z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 315.675 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 416.309 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 722.284 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 9.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 "Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2013 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 "Wydatki budżetu Gminy Walce na 2013 rok obejmujące dotacje", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 "Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2013 rok", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

8) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 922.338 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 700.000 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 222.338 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nossol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/202/2013
Rady Gminy Walce
z dnia 2 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/202/2013
Rady Gminy Walce
z dnia 2 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/202/2013
Rady Gminy Walce
z dnia 2 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/202/2013
Rady Gminy Walce
z dnia 2 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/202/2013
Rady Gminy Walce
z dnia 2 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/202/2013
Rady Gminy Walce
z dnia 2 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/202/2013
Rady Gminy Walce
z dnia 2 października 2013 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »