| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 151/XXXII/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 30 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 144/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 2 września 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (Dz. U. Woj. Podlaskiego poz. 3303) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 2;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, jak również z urzędu, można częściowo lub całkowicie zwolnić osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych z ponoszenia opłat ze względu na:

1) długotrwałą lub ciężką chorobę oraz ponoszenie wydatków na zakup leków, artykułów sanitarnych, bądź stosowanie specjalnej diety;

2) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług;

3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia oraz we wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych;

4) konieczność zapewnienia pomocy więcej niż jednej osobie w rodzinie wymagającej pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jednej osobie przewlekle chorej;

5) zdarzenie losowe.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Uzasadnienie

W związku ze zgłoszonymi telefonicznie zastrzeżeniami Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zapisów § 2 i 7 uchwały Nr 144/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 2 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wraz z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3303) zachodzi potrzeba usunięcia we własnym zakresie wskazanych nieprawidłowości. W związku z tym, konieczne jest dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy z dnia 2 września 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »