| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 151/XXXII/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 30 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 144/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 2 września 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (Dz. U. Woj. Podlaskiego poz. 3303) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 2;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, jak również z urzędu, można częściowo lub całkowicie zwolnić osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych z ponoszenia opłat ze względu na:

1) długotrwałą lub ciężką chorobę oraz ponoszenie wydatków na zakup leków, artykułów sanitarnych, bądź stosowanie specjalnej diety;

2) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług;

3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia oraz we wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych;

4) konieczność zapewnienia pomocy więcej niż jednej osobie w rodzinie wymagającej pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jednej osobie przewlekle chorej;

5) zdarzenie losowe.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Uzasadnienie

W związku ze zgłoszonymi telefonicznie zastrzeżeniami Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zapisów § 2 i 7 uchwały Nr 144/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 2 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wraz z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3303) zachodzi potrzeba usunięcia we własnym zakresie wskazanych nieprawidłowości. W związku z tym, konieczne jest dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy z dnia 2 września 2013 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »