| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/188/12 Rady Miasta Sanoka

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta Sanoka

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.   o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 15 ust. 7   ustawy z   dnia 15 listopada 1984r.   Prawo przewozowe   (Dz. U. z   2000r. Nr 50, poz. 601 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych  

Rada Miasta Sanoka  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadza się obowiązek stosowania jednolitego, dodatkowego oznaczenia dla taksówek osobowych na terenie miasta Sanoka.  

§   2.   Oznaczenia, o   którym mowa w   § 1   obejmują:  

1)   emblemat z   herbem miasta Sanoka, napisem Sanok i   nr boczny taksówki, wykonany z   folii, umieszczony na przednich drzwiach taksówki (prawych i   lewych) w   środkowej ich części wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   identyfikator kierowcy taksówki - umieszczony wewnątrz pojazdu, na desce rozdzielczej – w   miejscu widocznym dla pasażera, zapewniającym możliwość odczytania zawartych w   nich informacji, obejmujących: numer boczny taksówki; zdjęcie kierowcy; imię i   nazwisko kierowcy; numer licencji wydanej przez Burmistrza Miasta Sanoka; pieczęć i   podpis organu licencyjnego, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały;  

3)   cennik usług za przewozy taksówką wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały. Cennik usług winien być naklejony na tylnych szybach drzwi taksówki prawych i   lewych, w   górnym rogu. Cennik usług powinien być widoczny dla pasażera z   zewnątrz i   wewnątrz taksówki.  

§   3.   Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy taksówką w   dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały, obowiązani są do zmiany posiadanych oznaczeń, które nie spełniają wymogów określonych w   niniejszej uchwale, nie później niż do dnia 31.08.2012r.  

§   4.   Traci moc uchwała Rady Miasta Sanoka Nr LVI/333/94 z   dnia 6   maja 1994r.   w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek osobowych i   bagażowych zarejestrowanych na terenie miasta Sanoka   oraz uchwała Rady Miasta Sanoka Nr III/10/98 z   dnia 1   grudnia 1998r.   o zmianie uchwały w   sprawie dodatkowego oznakowania taksówek osobowych i   bagażowych   zarejestrowanych na terenie miasta Sanoka   .  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

Przewodniczący  


Jan   Oklejewicz

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/ 188 /12

Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2012r.

             

 

 

 

 

 

 

Wzór emblematu z herbem miasta Sanoka, napisem Sanok i nr bocznym taksówki:

- prostokąt o zaokrąglonych narożnikach o wymiarach:

- 150 mm, długość 250 mm;

- napis SANOK (niebieskie litery o wysokości 20 mm);

- TAXI (czarne litery o wysokości 45 mm);

- numerem boczny taksówki (czerwone cyfry o wysokości 70 mm – obrysowane czarną linią). Tło emblematu – żółty, w lewym dolnym rogu herb miasta w obowiązujących kolorach,
o wymiarach: wysokość 85 mm, szerokość 52 mm), całość obrysowana czarną linią.

 

 

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/188/12

Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wzór identyfikatora kierowcy taksówki: prostokąt o długości 135 mm i wysokości
60 mm, koloru białego, czarne napisy.

 

 

 

 

 

infoRgrafika


 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/188/12

Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2012 r.

 

 

 

 

 

Wzór cennika opłat za przewozy taksówką –dwustronny prostokąt o wymiarach: wysokość 100 mm, szerokość 180 mm;

- tło tabliczki białe, napisy w czarnym kolorze;

- druk cen – czcionka Arial, rozmiar czcionki minimum 26 pkt.

 

OPŁATY ZA PRZEWOZY TAXI

 

DLA STREFY  1 i 2:

Opłata początkowa                                                                                                                                 0 zł

Opłata za godzinę postoju                                                                                                                       0 zł

Opłata za przejazd 1 km:

TARYFA 1                 Sanok, dni robocze, 6 00 – 22 00                                                         0 zł

TARYFA 2                 Sanok, niedziele i święta, 22 00 – 6 00                                           0 zł

TARYFA 3                 poza Sanokiem, dni robocze, 6 00 – 22 00                                              0 zł

TARYFA 4               poza Sanokiem, niedziele i święta, 22 00 – 6 00                                 0 zł

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »