| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/317/2014 Rady Gminy Wojaszówka

z dnia 14 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Wojaszówka na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2, art. 13 i 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Wojaszówka, Rada Gminy Wojaszówka

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/166/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Wojaszówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie głosowania Nr 1 w rubryce granice obwodu głosowania wyrazy „Krośnieńska 2-24” zastępuje się wyrazami „Krośnieńska 2-39”,

2) w obwodzie głosowania Nr 7 dotychczasową nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej „Budynek b. Szkoły Podstawowej w Bajdach” zastępuje się nazwą „Oddział Przedszkolny w Bajdach”,

3) w obwodzie głosowania Nr 9 zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej z Budynku b. Szkoły Podstawowej w Łączkach Jagiellońskich na Dom Ludowy w Łączkach Jagiellońskich,

4) w obwodzie głosowania Nr 10 dotychczasową nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej „Budynek b. Szkoły Podstawowej w Pietruszej Woli” zastępuje się nazwą „Oddział Przedszkolny w Pietruszej Woli”,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojaszówka.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wojaszówka i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »