| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/317/2014 Rady Gminy Wojaszówka

z dnia 14 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Wojaszówka na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2, art. 13 i 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Wojaszówka, Rada Gminy Wojaszówka

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/166/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Wojaszówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie głosowania Nr 1 w rubryce granice obwodu głosowania wyrazy „Krośnieńska 2-24” zastępuje się wyrazami „Krośnieńska 2-39”,

2) w obwodzie głosowania Nr 7 dotychczasową nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej „Budynek b. Szkoły Podstawowej w Bajdach” zastępuje się nazwą „Oddział Przedszkolny w Bajdach”,

3) w obwodzie głosowania Nr 9 zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej z Budynku b. Szkoły Podstawowej w Łączkach Jagiellońskich na Dom Ludowy w Łączkach Jagiellońskich,

4) w obwodzie głosowania Nr 10 dotychczasową nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej „Budynek b. Szkoły Podstawowej w Pietruszej Woli” zastępuje się nazwą „Oddział Przedszkolny w Pietruszej Woli”,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojaszówka.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wojaszówka i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Wójcik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »