| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/270/13 Rady Gminy Choczewo

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Choczewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012r., poz. 391, z późn. zm.) Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Choczewo.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) dysponować specjalistycznym sprzętem oraz środkami przeznaczonymi do chwytania i obezwładniania zwierząt, nie powodującymi zagrożenia dla ich zdrowia i życia, ani nie zadającym im cierpienia,

3) dysponować środkiem transportu umożliwiającym transport zwierząt, który posiada odpowiednią powierzchnię, zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi, wyposażony jest w urządzenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia, wentylację oraz nawierzchnię zapewniającą przyczepność oraz utrzymanie czystości,

4) dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapywanych zwierząt, do czasu przewiezienia ich do schroniska,

5) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt, gwarantującym odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących schronisko dla zwierząt,

6) posiadać umowę na zapewnienie zwierzętom stałej opieki weterynaryjnej,

7) posiadać umowę na odbiór zwłok zwierzęcych,

8) pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy (w tym zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony osobistej) w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) dysponować nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu, w tym m.in.:

a) boksami dla zwierząt,

b) pomieszczeniami do kwarantanny bezdomnych zwierząt,

c) narzędziami do chwytania i obezwładniania zwierząt,

3) w przypadku braku pieca do spalania zwłok zwierzęcych posiadać umowę na odbiór zwłok zwierzęcych i ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części.

4) teren schroniska powinien być ogrodzony w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierząt na zewnątrz oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

5) pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy (w tym zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony osobistej) w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,

6) zapewnić stałą opiekę weterynaryjną dla zwierząt przebywających w schronisku,

7) prowadzić ewidencję ilości zwierząt wraz z informacjami o gatunkach i pochodzeniu zwierząt w schronisku, a także prowadzić rejestr świadczonych usług,

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) dysponować nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu, w tym m.in.:

a) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające grzebanie bądź spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

b) pomieszczeniem chłodniczym do czasowego przechowywania zwłok zwierząt i ich części,

c) odpowiednio zabezpieczonym miejscem do przetrzymywania odpadów powstających w procesie spalania,

3) teren prowadzenia działalności powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

4) posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwłok zwierząt i ich części,

5) posiadać środki i narzędzia niezbędne do przeprowadzania dezynfekcji zwłok zwierząt i ich części przed ich zagrzebaniem,

6) zapewnić gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot,

7) personel powinien zostać odpowiednio przeszkolony i przygotowany do pracy (w tym zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony osobistej),

8) prowadzić ewidencję ilości padłych zwierząt oraz ich części wraz z informacjami o gatunkach i pochodzeniu, które zostały zagrzebane i spalone a także rejestr świadczonych usług.

§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Łasiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »