| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/270/13 Rady Gminy Choczewo

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Choczewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012r., poz. 391, z późn. zm.) Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Choczewo.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) dysponować specjalistycznym sprzętem oraz środkami przeznaczonymi do chwytania i obezwładniania zwierząt, nie powodującymi zagrożenia dla ich zdrowia i życia, ani nie zadającym im cierpienia,

3) dysponować środkiem transportu umożliwiającym transport zwierząt, który posiada odpowiednią powierzchnię, zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi, wyposażony jest w urządzenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia, wentylację oraz nawierzchnię zapewniającą przyczepność oraz utrzymanie czystości,

4) dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapywanych zwierząt, do czasu przewiezienia ich do schroniska,

5) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt, gwarantującym odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących schronisko dla zwierząt,

6) posiadać umowę na zapewnienie zwierzętom stałej opieki weterynaryjnej,

7) posiadać umowę na odbiór zwłok zwierzęcych,

8) pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy (w tym zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony osobistej) w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) dysponować nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu, w tym m.in.:

a) boksami dla zwierząt,

b) pomieszczeniami do kwarantanny bezdomnych zwierząt,

c) narzędziami do chwytania i obezwładniania zwierząt,

3) w przypadku braku pieca do spalania zwłok zwierzęcych posiadać umowę na odbiór zwłok zwierzęcych i ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części.

4) teren schroniska powinien być ogrodzony w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierząt na zewnątrz oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

5) pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy (w tym zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony osobistej) w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,

6) zapewnić stałą opiekę weterynaryjną dla zwierząt przebywających w schronisku,

7) prowadzić ewidencję ilości zwierząt wraz z informacjami o gatunkach i pochodzeniu zwierząt w schronisku, a także prowadzić rejestr świadczonych usług,

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) dysponować nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu, w tym m.in.:

a) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające grzebanie bądź spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

b) pomieszczeniem chłodniczym do czasowego przechowywania zwłok zwierząt i ich części,

c) odpowiednio zabezpieczonym miejscem do przetrzymywania odpadów powstających w procesie spalania,

3) teren prowadzenia działalności powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

4) posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwłok zwierząt i ich części,

5) posiadać środki i narzędzia niezbędne do przeprowadzania dezynfekcji zwłok zwierząt i ich części przed ich zagrzebaniem,

6) zapewnić gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot,

7) personel powinien zostać odpowiednio przeszkolony i przygotowany do pracy (w tym zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony osobistej),

8) prowadzić ewidencję ilości padłych zwierząt oraz ich części wraz z informacjami o gatunkach i pochodzeniu, które zostały zagrzebane i spalone a także rejestr świadczonych usług.

§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Łasiński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »