| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/266/2014 Rady Gminy Stara Kiszewa

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, na obszarze Gminy Stara Kiszewa

Na podstawie art.6,ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.z 2013r. , poz. 1381 oraz z 2014r. poz.40), art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014r. poz. 935) , Rada Gminy Stara Kiszewa, uchwala co następuje:

§ 1.

1) Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, z kwoty 61,37 zł za 1 dt. do kwoty 53 zł za 1 dt.

2) Kwotę określoną w ust.1 przyjmuje się jako postawę do obliczania podatku rolnego na 2015 rok, na obszarze Gminy Stara Kiszewa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kiszewa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok, na obszarze Gminy Stara Kiszewa.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2014 roku traci moc uchwała Nr XXXV/197/2013 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 29 października 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, na obszarze Gminy Stara Kiszewa (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego z dnia 12 listopada 2013r. poz.3845).

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Błaszczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »