| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/223/14 Rady Gminy Strzyżewice

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/124/08 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Strzyżewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Strzyżewice uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/124/08 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Strzyżewice, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 138 poz.3332, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/205/13 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 22 listopada 2013 r. w § 1 dodaje się pkt. 1 w następującym brzmieniu: "budowle i budynki lub ich części oraz grunty związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków stanowiące własność Gminy Strzyżewice, będące w posiadaniu Gminy Strzyżewice lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz przekazane na podstawie tytułu prawnego w posiadanie zależne osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej."

§ 2.

Zwolnienie określone w § 1 oznacza udzielanie pomocy de minimis i jest wprowadzane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzyżewice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Strzyżewice


Antoni Skrabucha

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »