| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r.: poz. 645) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. z 2005 r. Nr 31 poz. 266; zm. z 2006 r.: Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833; zm. z 2007 r.: Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218; zm. z 2010 r.: Nr 3 poz. 13; zm. z 2011 r.: Nr 224 poz. 1342; zm. z 2012 r.: poz. 951; zm. z 2013 r.: poz. 1304) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr OR.BR.0007.115.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4. otrzymuje brzmienie " Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia",

2) dodaje się załączniki Nr 1-7 w sprawie przyjęcia planu remontów na rok 2015 do uchwały,

3) załącznik nr 1A "Wykaz lokali socjalnych" otrzymuje brzmienie:

Lp

Ulica

Liczba lokali socjalnych w budynku

Numery lokali socjalnych w budynku

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

1.

Bartoszycka 1

2

1
2

57,44
28,60

2.

Dąbrowskiego 9

1

2

44,00

3.

Dąbrowskiego 17

1

2

22,63

4.

Kalinowskiego 13

1

3

42,94

5.

Konstytucji 3 Maja 12

1

2

26,20

6.

Konstytucji 3 Maja 14

1

4

34,27

7.

Konstytucji 3 Maja 16

3

3
6
7

30,46
10,35
8,85

8.

Kopernika 4

1

3

27,65

9.

Kopernika 5

1

5

20,30

10.

Kopernika 10

1

3

31,18

11.

Kopernika 38

4

2
3
4
6

32,64
22,43
33,00
22,12

12.

Krzywa 4

1

1a

30,92

13.

Lipowa 3A

1

2

35,94

14.

Lipowa 3B

1

2

37,36

15.

Lipowa 15

1

2

30,53

16.

Mazurska 3

4

4
9
10
11

25,29
28,38
27,15
22,08

17.

Mickiewicza 13

2

1a
4

36,30
37,10

18.

Orła Białego 2

4

1
2
3
4

31,30
25,44
46,40
32,93

19.

Piłsudskiego 10

1

1a

16,24

20.

Plac Młyński 4

12

1a
1b
3
4
5
6
6a
6b
8
9
10
11

28,58
15,11
14,65
29,69
50,80
11,47
16,92
16,58
18,33
34,22
16,16
18,63

21.

Poniatowskiego 4

2

3
4

14,96
20,00

22.

Powstańców Warszawy 8

3

1a
1
3

29,77
30,91
19,84

23.

Przechodnia 2

2

1
1a

14,22
15,31

24.

Ratuszowa 1

1

3

22,38

25.

Spółdzielców 3

1

4

28,36

26.

Spółdzielców 6

1

5

54,63

27.

Szwoleżerów 25

1

8

39,36

28.

Warszawska 51

1

20

28,77

29.

Wiejska 33A

1

3

36,16

30.

Wiejska 35

1

5

40,35

31.

Wiejska 41

1

4

18,80

32.

Wiejska 79

1

2

20,64

33.

Wiślana 3

1

4

13,69

34.

Wysokiej Bramy 7

2

4
5

26,54
19,66

35.

Wysokiej Bramy 15

1

1

22,75

36.

Wyszyńskiego 13

1

1

39,92

37.

Wyszyńskiego 13A

4

1
3
4
5

20,66
10,45
18,00
27,92

38.

Wyszyńskiego 17

1

1

11,12

39.

Wyszyńskiego 18

2

1a
8

27,76
16,30

40.

Wyszyńskiego 23

4

2
2a
3
3a

24,51
23,12
24,94
26,40

41.

Wyszyńskiego 24

1

3

21,60

42.

Wyszyńskiego 27

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

28,00
14,10
18,63
15,23
14,60
14,27
24,53
9,60
10,62
27,50
15,01
13,08

43.

Wyszyńskiego 29

1

7

43,14

44.

Wyszyńskiego 31

1

5

12,00

45.

Zielona 4

1

6

29,37

RAZEM:

92

2329,04

§ 2. Traci moc uchwała nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego ProgramuGospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2017.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Przychody i koszty zarządu budynkami i lokalami własności Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński plan na 2015 rok.

Plan na 2015 rok

Przychody

1. Czynsz za lokale gminne mieszkalne

1 840 000,00 zł

2. Czynsz za pozostałe lokale

264 000,00 zł

3. Pozostałe dochody

60 000,00 zł

4. Media (woda, c.o., śmieci, gaz, t.p.)

1 300 000,00 zł

Razem przychody

3 464 000,00 zł

Koszty

1. Usługi remontowe - plan rzeczowy

630 484,00 zł

2. Remonty i awarie nieprzewidziane

343 000,00 zł

3. Modernizacje

-

4. Koszty bieżącej eksploatacji

573 000,00 zł

5. Koszty zarządu - utrzymania nieruchomości wspólnych

800 000,00 zl

6. Media

1 300 000,00 zł

Ogółem koszty

3 646 484,00 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami /+/

0 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami /-/

182 484,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Zestawienie planu remontów zasobów mieszkaniowych Gminay Miejskiej Lidzbark Warmiński na 2015 rok.
Prace remontowe do wykonania z wpływów czynszowych


LP


ROBOTY


WARTOŚĆ
PLANOWANA

1

Roboty ogólnobudowlane

250.000,00 zł

2

Wymiana okien w lokalach gminnych

119.525,00 zł

3

Roboty zduńskie

15.000,00 zł

4

Roboty hydrauliczne

63.475,000 zł

5

Prace remontowe z wpływów czynszowych z funduszy nie wykorzystanych w roku 2013

182.483,86 zł

Ogółem:

630.483,86 zł

Prace remontowe do wykonania z dopłaty Gminy Miejskiej na 2015 r.


LP


ROBOTY


WARTOŚĆ PLANOWANA
Z DOPŁATY

1

Roboty ogólnobudowlane

200 000,00 zł

2

Prace remontowe z dopłaty Gminy Miejskiej z funduszy nie wykorzystanych w roku 2013

132 334,38 zł

Ogółem:

332 334,38 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Roboty ogólnobudowlane na rok 2015.

LP

ADRES

Zakres prac

Przewidywana kwota remontu

Z dopłaty

Środki z czynszu

1

Wiejska 33a

Wyciąg z planu pięcioletniego

1. Remont dachu z wymianą papy na nową
2. Remont kominów ponad dachem
3. Wykonanie przeszyć ścian budynku
4. Remont elewacji - ocieplenie
5. Wykonanie izolacji ścian piwnicznych i opaski przy budynku. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej90.000,00 zł

2

Wyszyńskiego 23

1. Remont elewacji
2. Wykonanie przeszyć ścian budynku
3. Wykonanie opaski przy budynku
4. Remont klatki schodowej
5. Wymiana stolarki budowlanej

130.000,00 zł

3

Dąbrowskiego 5-7

Zgodnie z projektem.
1. Remont dachu z wymianą dachówki na nową
2. Przebudowa kominów ponad dachem
3. Przeszycia pęknięć i izolacja ścian piwnicznych budynku
4 Remont elewacji

200.000,00 zł

4

Pomieszczenia gospodarcze

Remont dachów

30.000,00 zł

R A Z E M

200.000,00 zl

250.000,00 zł


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Plan remontów na 2015 rok.
Wymiana okien.

LP

Adres

Zakres robót

Wartość robót

1

Plac Młyński 4/6B

Wymiana z obróbką 1 okna PCV z nawietrzakiem o wym 140x178

1 122,00 zł

2

Plac Młyński 4/8

Wymiana z obróbką 1 okna PCV z nawietrzakiem o wym 90x118

478,00 zł

3

Wyszyńskiego 2/1

Wymiana z obróbką 2 okien PCV z nawietrzakami o wymiarach 110x194 1 szt i 60x200 - 1szt

1 500,00 zł

4

Ogrodowa 4/3

Wymiana z obróbką 1 okna PCV z nawietrzakiem o wymiarach 119x185

991,00 zł

5

Kasprowicza 12/15

Wymiana z obróbką 2 okien z PCV z 2 nawietrzakami o wymiarach 210x147 - 1 szt i 170x145- 1szt

2 500,00 zł

6

Kajki 11/3

Wymiana z obróbką 3 okien z PCV z nawietrzakiem o wym 116x182

2 850,00zł

7

Poniatowskiego 35/7

Wymiana z obróbką 1 okna z PCV z nawietrzakiem o wymiarach 158x107

761,00 zł

8

Wyszyńskiego 9/1

Wymiana z obróbką 1 okna z PVC z nawietrzakiem o wym 116x198

1 034,00 zł

9

Kościuszki 20/3

Wymiana z obróbką 2 okien z PCV z nawietrzakami o wym 180x163

2 641,00 zł

10

Nowa 1/2

Wymiana z obróbką 2 okien z PCV z nawietrzakami o wym 145x145

1 893,00 zł

11

Szwoleżerów 21/4

Wymiana z obróbką 1 okna z PCV z nawietrzakiem o wym 115x135

699,00 zł

12

Kasprowicza 2/6

Wymiana z obróbką 3 szt okien z PCV z 2 nawietrzakami o wym 130x180

3 160,00 zł

13

Wiejska 77/2

Wymiana z obróbką 3 szt okien z PCV z 2 nawietrzakami o wym 120x190

3 078,00 zl

14

Kanałowa 20/1

Wymiana z obróbką 3 szt okien z PCV z 2 nawietrzakami o wym 180x165 - 1 szt i 127x165- 1 szt, 65x65- 1szt

2 470,00 zł

15

Wyszyńskiego 18/1

Wymiana z obróbką 4 szt okien z PCV z 3 nawietrzakami o wym 112x207

4 174,00 zł

16

Kościuszki 24/3

Wymiana z obróbką 2 okna PCV z nawietrzakami o wym 117x163 - 1 szt i 80x 163- 1 szt

1 447,00 zl

17

Kopernika 4/3

Wymiana z obróbką 2 szt okien z PCV z nawietrzakami o wym 130x 173 - 1 szt i 110x 168- 1 szt

1 844,00 zł

18

Poniatowskiego 31/6

Wymiana z obróbką 3 szt okien z PCV z 3 nawietrzakami o wym 150x145 - 3 szt i drzwi balkonowe 80 x 230

3 765,00 zł

19

Plac Młyński 4/8

Wymiana z obróbką 1 szt okien z PCV z nawietrzakiem o wym 98x130

574,00 zł

20

Warmińska 3/7

Wymiana z obróbką 3 okien z PCV z 2 nawietrzakami o wym 78x185 - 1 szt i 115x 185 - 2 szt

2 565,00 zł

21

Prosta 5/26

Wymiana z obróbka 4 okien z PCV z 3 nawietrzakiem o wym 120x144 2 szt i 117x143 - 1szt oraz 209x143 - 1 szt

3 653,00 zł

22

Mazurska 3/11

Wymiana z obróbką 1 okna z PCV z nawietrzakiem o wym 143x146

940,00 zł

23

Krucza 4/1a

Wymiana z obróbką 1 okna z PCV z nawietrzakiem o wym 114x153

785,00 zł

24

Szwoleżerów 19

Wymiana z obróbką 2 szt okien z PCV z nawietrzakiem o wym 130x 140

1 638,00 zł

25

Plac Młyński 4/7

Wymiana z obróbką 3 okien z PCV z 2 nawietrzakami o wym 177x183 - 1 szt i 127x 182 - 2 szt

3 539,00 zł

26

Wiejska 77/4

Wymiana z obróbką 3 okien z PCV z 2 nawietrzakami o wym 96x150 - 1 szt i 99x 150 - 2 szt

1 985,00 zł

27

Szwoleżerów 25/8

Wymiana z obróbką 2 szt okien z PCV z nawietrzakiem o wym 145x190- 2 szt

2 480,00 zł

28

Zamkowa 4/2

Wymiana z obróbka 4 okien z PCV z 3 nawietrzakiem o wym 120x196 2 szt i 110x189 - 2szt

3 990,00 zł

29

Kopernika 27/4

Wymiana z obróbką 5 okien drewnianych zabytkowych z 3 nawietrzakami o wym 114x154 - 2 szt , 121x168 - 2 szt i 77x90 - 1 szt

6 617,00 zł

30

Konstytucji 3 Maja 6/4

Wymiana z obróbką 2 okien drewnianych zabytkowych z 2 nawietrzakami o wym146x200 - 1 szt i 125x200 - 1 szt

4 336,00 zł

31

Konstytucji 3 Maja 4/4

Wymiana z obróbką 2 okien drewnianych zabytkowych z 1 nawietrzakiem o wym 128x206

4 220,00 zł

32

Konstytucji 3 Maja 4/5

Wymiana z obróbką 3 okien drewnianych zabytkowych z 2 nawietrzakami o wym 126x215

4 335,00 zl

33

Hoza 15/7

Wymiana z obróbką 1 okna drewnianego zabytkowego z nawietrzakiem o wym 110x173

1 523,00 zł

34

Kopernika 2/6

Wymiana z obróbką 2 okien drewnianych zabytkowych z 1 nawietrzakiem o wym 125x200

4 000,00 zł

35

Konstytucji 3 Maja 2/2

Wymiana z obróbką 2 okien drewnianych zabytkowych z 1 nawietrzakiem o wym 125x200

7 040,00 zł

36

Konstytucji 3 Maja 4/8

Wymiana z obróbką 2 okien drewnianych zabytkowych z 1 nawietrzakiem o wym 104x143

2 380,00 zł

37

Kasprowicza 5/3

Wymiana z obróbką 3 okien drewnianych zabytkowych z 2 nawietrzakami o wym 110x160

4 224,00 zł

38

Kajki 2/3

Wymiana z obróbką 8 okien drewnianych zabytkowych z 3 nawietrzakami o wym 106x132-2szt , 94x182-3szt, 70x177-2szt i 130x177-1szt

10 170,00 zł

39

Bartoszycka 1/6

Wymiana z obróbką 1 okna drewnianego zabytkowego z nawietrzakiem o wym 108x130

1 124,00 zł

40

Wyszyńskiego 13/5

Wymiana z obróbką 7 okien połaciowych o wym 70x132 - 6 szt i 70x90 - 1 szt.

11 000,00 zł

RAZEM

119 525,00 zł


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Plan remontów na 2015 rok.
Roboty zduńskie.

LP

Adres

Zakres robót

Wartość robót

1

Plac Młyński 4/7

Przebudowa pieca szt 1

3 000,00 zł

2

Kasprowicza 6/6

Przebudowa pieca szt 1

3 000,00 zł

3

Dąbrowskiego 7/3

Przebudowa pieca szt 1

3 000,00 zł

4

Wiślana 1/2

Przebudowa pieca szt 1

3 000,00 zł

5

Łazienna 8/2

Przebudowa pieca szt 1

3 000,00 zł

RAZEM

15 000,00 zł


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Roboty hydrauliczne w lokalach gminnych w 2015 roku.

LP

Adres:

Zakres prac

Przewidywana kwota remontu

Z dotacji

Środki z czynszu

1

lokale gminne

zmiana systemu grzewczego z piecowego na c.o. gazowe, sieciowe lub węglowe

53 475,00 zł

2

lokale gminne

usunięcie butli gazowych i wykonanie podejść do kuchenek gaowych

10 00,00 zł

RAZEM

63 475,00 zł


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Roboty ogólnobudowlane na rok 2015 z funduszy nie wykorzystanych w roku 2013.

LP

Adres

Zakres prac

Przewidywana kwota remontu

Z dopłaty

Środki z czynszu

1

Wyszyńskiego 24-24a

Remont budynku zgodnie z ekspertyzą:
1. Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych, wykonanie opaski w budynku
2. Wykonanie przeszyć ścian budynku
3. wzmocnienie nadproży okiennych
4. Przebudowa kominów ponad dachem i remont kominów na poddaszu
5. Remont elewacji
6. Wymiana polepy na wełnę mineralną
7. Remont dachu z wymianą deskowania na nowe, wymiana łacenia na nowe, wymiana dachówki na nową ceramiczną
8. Remont klatki schodowej z wymianą stolarki budowlanej
9. Renowacja ganku
10. Remont schodów
11. Remont instalacji elektrycznej

132.334,38 zł

72.649,48 zł

2

Dąbrowskiego 5-7

Zgdonie z projektem:
1. Remont dachu z wymianą dachówki na nową
2. Przebudowa kominów ponad dachem
3. Przeszycia pęknięć i izolacja ścian piwnicznych budynku
4. Remont elewacji

109.834,86 zl

RAZEM

132.334,38 zł

182.483,86 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »