| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/297/2013 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Do §5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 829), wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Właściciele nieruchomości niezamieszkałych w całości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności określonej w ust. 4, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3, a właściciele nieruchomości pozostałych zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności określonej w ust. 4, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3, za wyjątkiem pojemnika na zmieszane odpady komunalne, w związku z tym, że obowiązek zapewnienia tego pojemnika przejmuje gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.";

2) wprowadzenie do wyliczenia w ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnianie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV o pojemności wynoszącej minimum:"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Urszula Ptak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »