| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Popów; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 13 grudnia 2010r.

do Porozumienia z dnia 11.05. 2010 r

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Mariusza Kleszczewskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Popów, z siedzibą w Popowie przy ul. Częstochowskiej 6 reprezentowaną przez Wójta Gminy Bolesława Świtałę

§ 1.

Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i pkt. 6 oraz § 9 Porozumienia z dnia 11.05.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 12.08.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane oraz koszt nadzoru i wynosi 1.301.345 zł (jeden milion trzysta jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych).”,

2. § 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Popów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 20 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 260.269 zł.”,

3. § 2 pkt.3 na następujące: „Gmina Popów posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 260.269 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych).”,

4. § 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 80 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 1.041.076 zł.”,

5. § 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 1.041.076 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych).”,

6. § 3 pkt. 1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 9 na pisemny wniosek Wójta, wystawiony po wykonaniu i odebraniu całości zadania, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.”,

7. § 3 pkt. 2 na następujące: „Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu końcowego odbioru zadania dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur.”,

8. § 5 pkt. 2 na następujące: „Gmina powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminie odbioru końcowego zadania.”,

9. § 5 pkt. 3 na następujące: „Odbiór zadania winien być dokonywany przez Gminę z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.”.

§ 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 11.05.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 12.08.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Popów

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Mariusz Kleszczewski

WÓJT


Bolesław Świtała


HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 491 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR S 2066 NA RONDO W POPOWIE

Załącznik do Aneksu nr 2 z dnia 13.12.2010 r. do Porozumienia z dnia 11.05.2010 r.

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Planowany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania

+
Gmina , Województwo

2

Dokumentacja projektowa

+
Gmina

3

Kosztorys inwestorski

+
Gmina

4

Regulacja stanu prawnego terenu

W oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej

5

Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych

+
Gmina

6

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

+
Gmina , Województwo

7

Przygotowanie SIWZ

+
Gmina

8

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

+
Gmina

9

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

+
Gmina

10

Zakończenie i odbiór zadania

_

Gmina , Województwo

Grudzień
2010 r.

11

Przekazanie środków finansowych

_

Województwo

Nie później niż do grudnia 2010 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »