| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/2/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 10 stycznia 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 /tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z poźn. zm./, art. 6 ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./, art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy Rędziny

uchwala :

§ 1. Ustala się wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,leśnego obowiązujące na terenie gminy Rędziny jak niżej:

1) wzór „Deklaracji na podatek od nieruchomości” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór „Deklaracji na podatek rolny”- stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór „Deklaracji na podatek leśny”- stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) wzór „ Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVII/60/2005 Rady Gminy Rędziny z dnia 24.11.2005r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Pakuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

wzór „Deklaracji na podatek od nieruchomości” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

wzór „Deklaracji na podatek rolny”- stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/2/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

wzór „Deklaracji na podatek leśny”- stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/2/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

wzór „ Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »