| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/2/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 10 stycznia 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 /tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z poźn. zm./, art. 6 ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./, art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy Rędziny

uchwala :

§ 1. Ustala się wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,leśnego obowiązujące na terenie gminy Rędziny jak niżej:

1) wzór „Deklaracji na podatek od nieruchomości” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór „Deklaracji na podatek rolny”- stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór „Deklaracji na podatek leśny”- stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) wzór „ Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVII/60/2005 Rady Gminy Rędziny z dnia 24.11.2005r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Pakuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

wzór „Deklaracji na podatek od nieruchomości” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

wzór „Deklaracji na podatek rolny”- stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/2/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

wzór „Deklaracji na podatek leśny”- stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/2/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

wzór „ Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »