| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Rudnik

z dnia 13 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art.6 ust.12, art.14 pkt 3, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.), art. 6 "b" ustawy z dnia 11 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 1993r. Nr 94 poz.431 z późn. zm.) art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62 poz.718 z późn. zm) została skonsultowana.

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy § 1 otrzymuje brzmienie: Określić w Gminie Rudnik do poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, oraz opłaty od posiadania psów następujących inkasentów:

1. Brzeźnica Widenka Grażyna

2. Czerwięcice Jarosz Hubert

3. Gamów Pendziałek Stefania

4. Grzegorzowice Górkiewicz Urszula

5. Jastrzębie Meyer Hubert

6. Lasaki Sekuła Walter

7. Ligota Ks. Lepszy Grzegorz

8. Łubowice Badurczyk Urszula

9. Modzurów Siwoń Urszula

10. Ponięcice Głombik Maria

11. Rudnik Rosa Marta

12. Sławienko Pendziałek Stefania

13. Sławików Grabowski Józef

14. Strzybnik Szramek Maria

15. Szonowice Chrubasik Jan

§ 2.

Traci moc uchwała Nr VI/44/07 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej odłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »