| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr OKR-4110-34(10)/2010/2011/366/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 2 lutego 2011r.

o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła ustaloną przez Nadwiślańską Spółkę Energetyczną Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach

W dniu 2 lutego 2011 r. decyzją Nr WCC/387-ZTO-B/366/W/OKR/2011/HH Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zmienił swoją decyzję z dnia 30 października 1998 r.: Nr WCC/387/366/U/OT-2/98BM (z późn. zm.) w sprawie udzielenia Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzeszcze, koncesji na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 30 października 1998 r.: Nr WCC/387/366/U/OT-2/BM (z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) udzielił Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzeszcze koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 15 listopada 2025 r.

Pismem z dnia 23 grudnia 2010 r. znak: DT/110/1434/XII/2010, uzupełnionym pismem z dnia 18 stycznia 2011 r. znak: DT/5/76/I/2011 przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła w zakresie punktu nr 1 "Przedmiot i zakres działalności", w związku ze zmianami w układzie eksploatowanych jednostek kotłowych w źródle ciepła zlokalizowanym na terenie KWK "Piast" Ruch I w Bieruniu.

W trakcie postępowania zwrócono się - zgodnie z właściwością terytorialną stosowną do położenia źródła ciepła - do Zarządu Województwa Śląskiego, z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2011 r. Nr 61/GP/2011 r., Zarząd Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Koncesjonariusza.

Na podstawie art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zasługuje na uwzględnienie w całości i nie jest on sprzeczny z interesem społecznym - postanowiłem orzec jak w sentencji.

Decyzja została doręczona stronie.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »