| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 stycznia 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Racibórz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 400a ust.1 pkt 5 i 22 oraz art.403 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVI/544/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na ternie Gminy Racibórz”, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Racibórz” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały, określający zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań ujętych w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 przyjętym uchwałą nr XXXVI/544/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 października 2009r.

§ 2. Dotacje mają na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, z wyeliminowaniem możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych oraz wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Miasta Racibórz.

§ 3. 1. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Miasta Racibórz.

2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z pożyczki zaciąganej corocznie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Rolnictwa na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2010-2012.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 5. 1. Traci moc uchwała nr XLIII/684/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012.

2. Umowy zawarte na podstawie uchylanej wyżej uchwały zachowują moc. Do ich wykonania i kontroli stosowane będą zapisy niniejszej uchwały.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik do Uchwały Nr III/18/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Zalacznik.doc

Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »