| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.9.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Na podstawie art. 7ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.,Nr 142., poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn.zm.), art.4 ust.1 w związku z art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 190, poz.606)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/10/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski ze zm. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 4 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla nauczyciela – 200 zł

2)dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – 300 zł”.

2. § 5 ust.3 pkt b) i pkt c) otrzymują brzmienie:

b) wychowawcy klasy :

- w wysokości 75 zł miesięcznie dla klasy liczącej do 15 uczniów,

- w wysokości 100 zł miesięcznie dla klasy liczącej od 16 do 20 uczniów,

- w wysokości 130 zł miesięcznie dla klasy liczącej od 21 do 25 uczniów,

- w wysokości 150 zł miesięcznie dla klasy liczącej powyżej 25 uczniów,

c) wychowawcy grupy w przedszkolu:

- w wysokości 60 zł miesięcznie dla grupy liczącej do 15 wychowanków,

- w wysokości 70 zł miesięcznie dla grupy liczącej od 16 do 20 wychowanków,

- w wysokości 80 zł miesięcznie dla grupy liczącej powyżej 20 wychowanków.”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »