| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.9.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Na podstawie art. 7ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.,Nr 142., poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn.zm.), art.4 ust.1 w związku z art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 190, poz.606)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/10/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski ze zm. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 4 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla nauczyciela – 200 zł

2)dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – 300 zł”.

2. § 5 ust.3 pkt b) i pkt c) otrzymują brzmienie:

b) wychowawcy klasy :

- w wysokości 75 zł miesięcznie dla klasy liczącej do 15 uczniów,

- w wysokości 100 zł miesięcznie dla klasy liczącej od 16 do 20 uczniów,

- w wysokości 130 zł miesięcznie dla klasy liczącej od 21 do 25 uczniów,

- w wysokości 150 zł miesięcznie dla klasy liczącej powyżej 25 uczniów,

c) wychowawcy grupy w przedszkolu:

- w wysokości 60 zł miesięcznie dla grupy liczącej do 15 wychowanków,

- w wysokości 70 zł miesięcznie dla grupy liczącej od 16 do 20 wychowanków,

- w wysokości 80 zł miesięcznie dla grupy liczącej powyżej 20 wychowanków.”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ratajczak Adwokaci

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »