| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/190/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVIII/1138/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010r. dot. Statutu Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit.h, pkt.15 w związku z art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. NR 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009r. nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. W statucie MZGK Mysłowice zmienić § 5 ust.1.pkt 1) i 2), § 6 ust. 1 oraz § 10, które otrzymują brzmienie:

1. § 5 ust.1 : Przedmiotem działania MZGK jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie:

1)gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, a w szczególności:

- administrowanie zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi,

- reprezentowanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych,

- administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi od innych administratorów,

- przeprowadzenie inwestycji i remontów w mieszkaniowym zasobie miasta i lokalach użytkowych,

2)zieleni miejskiej i zadrzewień,

3)zaopatrzenia w energię cieplną,

4)zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz, wodę i odprowadzanie ścieków w zakresie rozliczeń w administrowanych zasobach,

5)utrzymania czystości i porządku.

2. § 6 ust.1 : Działalnością MZGK kieruje dyrektor, przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

3. § 10 : MZGK wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty działalności z przychodów własnych, w tym z czynszów i mediów oraz dotacji z budżetu gminy.

§ 2. W pozostałym zakresie statut Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »