| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/190/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVIII/1138/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010r. dot. Statutu Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit.h, pkt.15 w związku z art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. NR 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009r. nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. W statucie MZGK Mysłowice zmienić § 5 ust.1.pkt 1) i 2), § 6 ust. 1 oraz § 10, które otrzymują brzmienie:

1. § 5 ust.1 : Przedmiotem działania MZGK jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie:

1)gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, a w szczególności:

- administrowanie zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi,

- reprezentowanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych,

- administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi od innych administratorów,

- przeprowadzenie inwestycji i remontów w mieszkaniowym zasobie miasta i lokalach użytkowych,

2)zieleni miejskiej i zadrzewień,

3)zaopatrzenia w energię cieplną,

4)zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz, wodę i odprowadzanie ścieków w zakresie rozliczeń w administrowanych zasobach,

5)utrzymania czystości i porządku.

2. § 6 ust.1 : Działalnością MZGK kieruje dyrektor, przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

3. § 10 : MZGK wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty działalności z przychodów własnych, w tym z czynszów i mediów oraz dotacji z budżetu gminy.

§ 2. W pozostałym zakresie statut Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »