| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/137/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1])
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala :

§ 1.

W Uchwale Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2011r., Nr 109, poz. 2079) – dokonano następujących zmian:

1. załącznik Nr 1 - „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” (IN-1) do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. załącznik Nr 2 - „Deklaracja na podatek od nieruchomości” (DN-1) do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. załącznik Nr 6 - „Deklaracja na podatek rolny” (DR-1) do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały,

4. załącznik Nr 9 „Deklaracja na podatek leśny” (DL-1) do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały,

5. załącznik Nr 1A - „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” (IN-1) w formacie XML do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1A do niniejszej Uchwały,

6. załącznik Nr 2A - „Deklaracja na podatek od nieruchomości” (DN-1) w formacie XML do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2A do niniejszej Uchwały,

7. załącznik Nr 6A - „Deklaracja na podatek rolny” (DR-1) w formacie XML do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3A do niniejszej Uchwały,

8. załącznik Nr 9A „Deklaracja na podatek leśny” (DL-1) w formacie XML do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4A do niniejszej Uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowskie Góry, a także poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Franciszek NOWAK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/137/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/137/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/137/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/137/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XI/137/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1A.pdf


Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XI/137/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik2A.pdf


Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XI/137/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik3A.pdf


Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XI/137/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik4A.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »