| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Wójta Gminy Kobiór

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi mieszkańcami Gminy Kobiór

Na podstawie § 7 ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586)

§ 1. 1. Gmina Kobiór powierza realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna 56 dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Kobiór.

2. Miasto Tychy wyraża zgodę, w miarę posiadania wolnych miejsc, na umieszczenie w Środowiskowym Domu Samopomocy, o którym mowa w punkcie 1, osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Kobiór.

§ 2. 1. Wniosek o skierowanie do środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna 56 osoba zainteresowana, będąca mieszkańcem Gminy Kobiór, składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze.

2. Szczególowe zasady kierowania i pobytu w ośrodku wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586).

§ 3. Koszt wyżywienia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach będących mieszkańcami Gminy Kobiór pokrywany jest zgodnie z zapisem § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586).

§ 4. Porozumienie zawiera się na czas określony od dnia 3.01.2011r. do dnia 31.12.2011r., z możliwością jego przedłużenia.

§ 5. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 6. W sprawach nieunormowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden egzemplarz do publikacji.

Wójt


mgr Stefan Ryt

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »