| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Wójta Gminy Kobiór

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi mieszkańcami Gminy Kobiór

Na podstawie § 7 ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586)

§ 1. 1. Gmina Kobiór powierza realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna 56 dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Kobiór.

2. Miasto Tychy wyraża zgodę, w miarę posiadania wolnych miejsc, na umieszczenie w Środowiskowym Domu Samopomocy, o którym mowa w punkcie 1, osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Kobiór.

§ 2. 1. Wniosek o skierowanie do środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna 56 osoba zainteresowana, będąca mieszkańcem Gminy Kobiór, składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze.

2. Szczególowe zasady kierowania i pobytu w ośrodku wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586).

§ 3. Koszt wyżywienia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach będących mieszkańcami Gminy Kobiór pokrywany jest zgodnie z zapisem § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586).

§ 4. Porozumienie zawiera się na czas określony od dnia 3.01.2011r. do dnia 31.12.2011r., z możliwością jego przedłużenia.

§ 5. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 6. W sprawach nieunormowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden egzemplarz do publikacji.

Wójt


mgr Stefan Ryt

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »