| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 poz. 961)

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Buczkowice:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni rocznie - 0,75 zł ;

b) pod jeziorami oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni rocznie - 4,17 zł ;

c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni rocznie - 0,22 zł ;

2) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 0,69 zł ;

3) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 20,66 zł ;

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 9,89 ;

5) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 4,29 zł ;

6) od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze od 1m2 powierzchni użytkowej rocznie - 4,00 zł ;

7) od garaży poza budynkiem mieszkalnym od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 4,00 zł ;

8) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 7,17 zł ;

9) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków w wysokości - 1% rocznie ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.);

10) od pozostałych budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, rocznie - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.).

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części:

1) wykorzystywane na statutowe potrzeby w zakresie niezawodowej/społecznie świadczonej ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także będących przedmiotem najmu i dzierżawy;

2) zajęte na potrzeby zbiorów bibliotecznych;

3) zajęte pod cmentarze.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr” zajęte pod drogi wewnętrzne, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIX/257/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 września 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2010r. Nr 229, poz.3308) zmieniona uchwałą Nr III/18/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/257/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2011r. Nr 17, poz.302).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »